Home

Arwyr-Ancora-logo-FINAL-JPEG

Allwch chi helpu plant sy’n siarad Cymraeg i ddarllen a deall y Beibl mewn ffordd fywiog yn eu hiaith eu hunain? Mae Guardians of Ancora (www.guardiansofancora.com) yn ap difyr di-dâl sy’n cynnwys gêm fideo gyffrous, nodiadau i’ch helpu i ddarllen y Beibl, cwisiau, cerddoriaeth a fideos. Mae gan y fersiwn Saesneg 90,000 o chwaraewyr. Ein gobaith ni yw y bydd y fersiwn Gymraeg, Arwyr Ancora, yn adnodd gwych ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Rydym wedi sicrhau 50% o’r cyllid tuag at gost y fersiwn Gymraeg o’r ap: Arwyr Ancora. Mae angen i ni godi £28,900 eto. Mae 104,393 o blant a phobl ifanc mewn addysg Gymraeg lawn amser ac mae 35% o blant a phobl ifanc Cymru sydd rhwng tair ac 19 oed yn siarad Cymraeg. Mae hyn yn golygu bod angen i ni godi 29 ceiniog am bob plentyn sy’n siarad Cymraeg! Ein gobaith yw y bydd unigolion a grwpiau yn codi 10% o’r hyn y mae arnom ei angen trwy’r dudalen hon (£2,890)

Rydym hefyd yn gofyn i enwadau ac ymddiriedolaethau elusennol am grantiau ac, wrth i ni dderbyn y rhain, byddwn yn eu hychwanegu at y cyfanswm!

JUSTGIVING-LOGO

Advertisements