Home

cropped-anchora-b4-with-characters-1280-pre

Mae’n deimlad cyffrous cael gweithio ar Arwyr Ancora, y fersiwn Gymraeg o ap Scripture Union, Guardians of Ancora. Mae’r gêm Saesneg wedi cael effaith fawr ar blant a phobl ifanc gan eu helpu i archwilio ac ystyried y ffydd Gristnogol trwy gyfrwng newydd. Mae ganddi dros 120,000 o chwaraewyr eisoes a’r nifer yn codi bob dydd.

Mae mwy o wybodaeth am yr ap Cymraeg ar gael ar: Arwyr Ancora

Mae gennym hanner yr arian angenrheidiol ar gyfer cyfieithu a datblygu fersiwn Gymraeg o’r ap ac rydym yn datblygu rhwydwaith o bartneriaid o wahanol sefydliadau ac enwadau sy’n cymryd rhan yn y prosiect.

Gobeithio’n fawr y gall pobl ein helpu i gyrraedd y nod mewn sawl gwahanol ffordd:

  • Gweddïo drosom! Dyma ein prosiect Cymraeg mwyaf uchelgeisiol hyd yma o bell ffordd. Gallai fod yn help mawr wrth i ni rannu’r efengyl. Byddem yn falch iawn pe baech yn gweddïo dros y prosiect.
  • Enwadau, cynulleidfaoedd unigol, sefydliadau ac unigolion yn rhoi cyfraniad ariannol.
  • Enwadau, sefydliadau, cynulleidfaoedd unigol ac unigolion yn rhoi peth o’u hamser i helpu i hyrwyddo, codi arian neu gyfieithu’r ap.
  • Casgli pres mewn bos yn dy capel?: Bocs Arwyr Ancora
  • Grwpiau plant ac ieuenctid trwy Gymru gyfan yn cynnal digwyddiadau i godi arian ar gyfer Arwyr Ancora – beth am gynnal parti gêmau fideo i godi arian i ni?

 

Os hoffech chi neu’ch eglwys gymryd rhan mewn rhyw ffordd, gallwch gysylltu â ni yn: wales@scriptureunion.org.uk

Rydym wedi cychwyn tudalen codi arian trwy Just Giving neu give.net.  Mae hein yn ffordd hawdd i bobl gyfrannu’n uniongyrchol at y prosiect.

ipads

Advertisements